Skate-Parc zu Stengefort – Feierkrop vs. déi ganz Wourecht

Am leschte “Feierkrop” huet dem Krop seng gutt informéiert Lokalkorrespondentin “Ketty Katz” gemengt, de Jean-Marie Würz hätt sech blaméiert, well hien de Projet vum Skater-Parc hätt wëlle stoppen éiert hie vereedegt ass.

Léift Ketty Katz,

Wann Ären, vermengtlech gutt informéiert/en, Undercover-Informant/in Iech intern Informatiounen zouspillt, da soll hien/si dat dann och komplett maachen, well hallef Wourechten sinn ebe keng ganz. Vergonnt him/hir ee Wuert, si soll Iech besser informéieren, soss gëtt dat näischt 😉 .

De Stengeforter Leit wëlle mir awer kuerz soen ëm wat et geet.

De Skater-Parc ass an der leschter Gemengerotssitzung gestëmmt ginn, mat de Stëmme vun der CSV: et ass also guer keng Rieds vu Stoppe vum Projet. Mir wëssen och no de Wahle nach, wat mir virun de Wahlen matgedroen hunn a mir stinn eemol wéi d’anert zum Projet “Skater-Parc”.

Wat mir gefrot hunn, ass, dass d’Aarbechten net sollen ugefaange ginn, well et Bedenke gëtt, wéinst dem Site, op deem dëse Skater-Parc soll amenagéiert ginn. Déi Bedenke kommen ënner anerem vum Léierpersonnal.

Fir keng onnëtz Diskussiounen erbäizeféieren, huet de Jean-Marie Wirth gefrot, fir d’Aarbechten am Suspens ze halen, mat der Iddi, fir eng Diskussioun iwwert de Site ze féieren an no eventuellen Alternativen ze sichen.

Dat huet wéineg bis guer näischt mat Vereedegung oder net ze dinn a scho guer näischt mat “sech-lächerlech-maachen”, mee ass einfach eng Fro vu gesondem Mënscheverstand.

Affaire à suivre also …

Mir schécken eis beschte Gréiss un d’Ketty Katz a freeën eis op eng gutt, fair an humorvoll Zesummenaarbecht.

Mir soen och dem “Feierkrop” Merci, well hien ass eent vun de wéinege Presseorganer, déi matkritt hunn, dass och zu Stengefort eng absolut Majoritéit gekippt gouf.