2012 – Pot de Nouvel An

15. Januar 2012

Och dëst Joer hate mir erëm eisen, scho bal traditionnellen, Neijooschdagspatt organiséiert. Invitéiert waren all Memberen a Frënn vun der Stengeforter CSV-Sektioun, mee awer och d’Vertrieder vun de lokale Veräiner.

Mir ware frou, fir, nieft villen Éiregäscht, vill Leit kënnen an der aler Schmelz ze begréissen a fir esou, an engem ongezwongenen an informelle Kader, iwwer dëst an dat ze sproochen an ze diskutéieren.

15 janvier 2012

Comme les années précédentes, nous avions invité nos membres, nos amis et les représentants des associations locales  à notre pot de Nouvel An qui est devenu une tradition.

Nous étions heureux de pouvoir saluer au centre “Al Schmelz” nos invités et invités d’honneur et d’avoir l’occasion de les côtoyer dans une ambiance décontractée et un cadre informel.