Presentatioun vun eise Kandidate fir d’Gemengewahlen

Den 3. Mee 2017 hu mir an enger ausseruerdentlecher Generalversammlung eis Kandidate fir d’Gemengewahle vum 8. Oktober 2017 virgestallt an iwwer d’Lëscht ofgestëmmt.

Et sinn dat:
Jean-Marie Wirth (52), Hoen, Infirmier-gradué, Buergermeeschter a Spëtzekandidat;
Claudio Cerqueira (40), Klengbetten, Infirmier-cadre am CHL;
Déborah Della Penna (30), Hoen, Assistante-sociale;
Annemie Elsen (47), Stengefort, Educatrice;
Gritty Feiereisen-Goebel (56), Stengefort, Chef-de-service bei der CNS;
Anne Houllard (70), Klengbetten, Educatrice, Schäffin;
Bénédicte Janne (51), Hoen, Veterinär, Gemengeconseillère;
Georges Kneip (36), Stengefort, Diplom-Informatiker beim CTIE;
Tom Matarrese (50), Klengbetten, Beamten am Service d’économie rurale, Gemengeconseiller;
Fernando Ribeiro (48), Hoen, Attaché de gouvernement am MENJE;
Georges Zeimet (51), Klengbetten, Employé beim SNJ, Gemengeconseiller