Scheckiwwerreechung un d’Fondation Dr Elvire Engel

Den 9. Juli 2018 hu mir dem Comité vun der Fondation Dr Elvire Engel e Scheck vu 500 € iwwerreecht.

Dëse Betrag hate mir op eiser Sammlerbourse am Abrëll erwirtschaft mat engem Stand, fir deen eis Memberen Brocanteartikele gestëft haten.

Bei Geleeënheet vun der Scheckiwwerreechung krute mir intressant Informatiounen iwwer d’Aarbecht an d’Projete vun der Fondatioun. Et gëtt d’Fondatioun säit 2004 a si huet hire Sëtz zu Stengefort. Si ënnerstëtze  Projeten am Domaine Santé an Educatioun am Burkina Faso.

Um Site vun der ONG: www.fondationdrengel.lu fënnt ee vill Wëssenswäertes iwwer hir Aarbecht.

Besonnesch gutt gefällt eis, dass déi gutt Aarbecht vun der Fondatioun vum Cooperatiounsministère unerkannt gëtt, wouduerch aus eise 500 €, mat Hëllef vum Staat 2.500 € ginn, well de Ministère d’Projeten mat 80% cofinanzéiert.

Mir soen dem ganze Comité e grousse Merci fir hiren Asaz a fir de léiwen Accueil.