CSV-Tour duerch eis Dierfer

 

 

 

 

 

 

Mir komme bei Iech, an Äert Duerf, an Är Strooss!
Dir wëllt eis kenneléieren a mat eis diskutéieren? Mat
eis Är Iddien, Remarken a Virschléi deelen? Schreift
eis, mir komme bei Iech!
MAIL OP: STEINFORT@CSV.LU

Nous venons à votre rencontre, dans votre village,
dans votre rue!
Vous avez envie de nous rencontrer et de discuter
avec nous? Envie de nous faire part de vos idées,
de vos remarques et de vos suggestions? Contactez-
nous, nous serons au rendez-vous!
COURRIEL À: STEINFORT@CSV.LU

Wir kommen zu Ihnen, in Ihr Dorf, in Ihre Straße!
Sie sind interessiert, uns kennenzulernen und sich
mit uns auszutauschen? Ihre Ideen, Bemerkungen
und Vorschläge mit uns zu teilen? Schreiben Sie uns,
wir kommen zu Ihnen!
MAIL AN: STEINFORT@CSV.LU

We will meet you, in your village, in your street!
Curious to meet us and discuss with us? Would you
like to share with us your ideas, your remarks and
suggestions? Contact us, we will be there for you!
MAIL AT: STEINFORT@CSV.LU