roudemer

Nei Sportsinfrastrukturen zu Stengefort

Ufank Mäerz hat de Schäfferot (LSAP-déi gréng) säi Projet fir nei Sportsinfrastrukture virgestallt. Mir dongen eis schwéier, fir eis mat dësem Projet unzefrënnen, well e méi Froen opwërft, wéi en der léist a well en, eiser Meeenung no, net de Besoinë vun enger moderner Gemeng gerecht gëtt. Hei e kuerze Fakten-Check:

Weider liesen