Op de Punkt

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

(OdP 10/2010) Am Artikel iwwert d’Sécherheet an de Schoulen ass eng falsch Informatioun erageroden. Mir entschëllegen eis dofir. Sécherheets- an Evacuatiounsübunge fanne regelméisseg statt an d’Enseignanten déi fir d’Sécherheet zoustänneg sinn, sinn amgaangen d’Sécherheetsmesuren à-jour ze setzen. Mir ënnermaueren awer eis Fuerderung, dass d’Sécherheetsübunge sollen zesumme mat de Sécherheetsdingschter duerchgefouert ginn.

(OdP 10/2010) L’article sur la sécurité dans les écoles contient une information qui n’est pas tout-à-fait correcte. Nous vous prions d’excuser ceci. En effet, des exercices d’évacuation et de sécurité sont régulièrement organisés et les enseignants en charge de la sécurité sont en train de mettre à jour les mesures de sécurité. Nous maintenons notre revendication que les exercices de sécurité soient effectués en collaboration avec les services de sécurité.

2009

2008